Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Norsk olje og Antarktis

ET MÅL I SEG SELV: Miljøprotokollen, som Norge signerte for 30 år siden, sier at økosystemer tilknyttet Antarktis skal beskyttes. Det betyr i praksis Norge må stanse oljeletingen, skriver forfatterne. FOTO: JOHAN ORDONEZ, AFP/NTB JOHAN ORDONEZ

Den siste rapporten fra IPCC maler et mørkt bilde. Blant annet kan smeltingen av is i Antarktis føre til oversvømminger i store dele av verden. Derfor stiller vi to spørsmål: Har vi verktøyet til å bevare Antarktis, og dermed også verden? Og kan medlemmene av Antarktistraktaten (inklusiv Norge) erklære at de overholder sine forpliktelser når de fortsetter med en oljefokusert politikk?