Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kvar går grensa for ytringsfridomen til dommarar – og kven skal dommarar vere lojale mot?

Ytringsfridom og lojalitet

ILLOJAL? Leiar for gamle Nordfjord jordskifterett, Eivind Helleland, saksøker staten etter at han vart vraka til stillinga som leiar for den nye og utvida jordskifteretten. FOTO: ANNE KARI HINNA Anne Kari Hinna

Kvar går grensa for ytringsfridomen til dommarar og kven skal dommarar vere lojale mot? Det er særs aktuelle spørsmål i Europa i våre dagar. I land som Polen og Ungarn har dommarar blitt avsette og sanksjonerte for å ha ytra seg kritisk mot domstolsreformer frå styresmaktene. Også vår heimlege reform av domstolsstrukturen har til tider hatt høg temperatur, men godt innanfor rammene for rettsstaten. Eller?

Ein lengre versjon av teksten har stått på trykk hjå Rett24.no.