Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Naturen er vår beste allierte i kampen for å bevare et levelig klima, skriver Bjørn Vassnes.

Nytt klimafokus

NORSKE FORHOLD: Gjennom kontrollert lyngbrenning sørget bøndene for at sauer og kyr kunne beite friskt gress gjennom sommeren, og ung lyng om vinteren. Men de siste 50 årene er det meste blitt et gjengrodd buskas, dermed potensielle brannbomber, som på Sotra i år og i Flatanger i 2014. Her lyngbrenning på Smøla.FOTO: SIRI VATSØ HAUGUM

Klimakrisas løsninger ligger i naturen snarere enn i teknologien.

Den siste tidens naturkatastrofer bør få oss til å se på klimaproblematikken med nye øyne. For det første fordi de dramatiske effektene er der allerede, de venter ikke til 2050. Bare spør folk i Sentral-Europa, Oregon og Sibir, der de ekstreme hendelsene kommer for tett på til å være tilfeldigheter. For det andre: fordi det som skjer, viser hvor dårlig forberedt vi er. Da tenker jeg ikke bare på hvor dårlig varslingssystemene i Tyskland fungerte. Hvor tragisk flommen der enn er for lokalsamfunnene der, så er det andre hendelser som bør bekymre oss enda mer: Jeg tenker på brannene, i det nordvestlige Amerika og Sibir, og til og med hos oss, på Sotra for litt siden. De ødelegger ikke bare store verdier, men de forsterker den utviklingen som tente dem: stadig høyere temperaturer, stadig oftere. Skogbranner spyr nemlig ut store mengder drivhusgasser. Dette er noe vi har fått forvarsler om, ikke minst i USA, der langvarig tørke skapte vedvarende branner i California for noen år siden (nå skjer det lenger nord).

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production