Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Norsk eierskap nå!

FORBLI NORSK: Å selge motorfabrikken Bergen Engines til Russland kunne satt norske sikkerhetsinteresser i fare, skriver forfatterne. FOTO: Bjørnar Morønning/NTB

Viktigheten av eierskap til kritisk infrastruktur er den siste tiden blitt viet mye oppmerksomhet, både som følge av endret trusselbilde og hendelser som salget av Bergen Engines. PST slår fast i sin trusselvurdering for 2021 at stater som Russland og Kina bedriver og vil fortsette med oppkjøp av strategisk plassert eiendom og virksomheter i Norge, for å innhente informasjon og øke sin innflytelse, spesielt i Nordområdene.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production