Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nav på nynorsk no!

Nav er ein sentral berebjelke i velferdsstaten. Den siste tida har ekstra mange fått bruk for denne støtta, og i ei tid med lite fysisk oppmøte vert nettsidene til Nav endå viktigare enn dei vanlegvis er. Då er det synd at nynorskbrukarane ikkje får tilgang til dette tilbodet på språket sitt.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production