Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Eldre og unge voksne betaler en høy pris for at tannhelse ikke dekkes av staten:

Lover kamp om tenna

NÅ ER DET VANLIGE TENNERS TUR: Victoria De Oliveira i Fagforbundet Ung og Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet, har gått i allianse for å gjøre tannhelse til en av de viktigste sakene i årets valgkamp.

TENNER: Pensjonistforbundet og Fagforbundet Ung har smidd en brei allianse på tvers av generasjoner. De skal gjøre tannhelse til toppsak i valgkampen.

«Gratis tannbehandling til alle» står det på den flunkende nye elsykkelen. Fra starten av august og fram til stortingsvalget 13. september blir slike sykler å se i gatene i Oslo, Bergen og Trondheim, lastet med gratis tannbørster, tannpasta og krav om tannhelsereform.

– Dagens tannhelsesystem skaper et klasseskille i munnen. Dyre tannlegeregninger gjør at unge voksne, folk med lav inntekt og eldre må velge bort nødvendig tannbehandling. Sånn skal vi ikke ha det, sier Victoria De Oliveira, vernepleier og påtroppende leder for Fagforbundet Ung.

Brei allianse

Fagforbundet Ung har sammen med pensjonistutvalget i Fagforbundet jobbet for å gjøre tannhelse til en del av velferdsordningene på lik linje med resten av kroppen siden 2014.

Nå har de gått i allianse med Pensjonistforbundet for å sette tannhelse på agendaen før høstens valg.

– Dette er en av våre viktigste saker. Mange eldre sliter med både dårlig økonomi og dårlige tenner. Vi ser store muligheter til å endelig få endring på dette området ved å gå i allianse med ungdommen, sier Jan Davidsen, tidligere leder i Fagforbundet, nå leder av Pensjonistforbundet.

Kravet har brei støtte. 27 organisasjoner, fagforbund og politiske ungdomspartier har sluttet seg til kampanjen. Til sammen representerer alliansen godt over 300.000 medlemmer.

Hull i velferden

I Norge har tennene på mange vis ramla utenfor velferdsstaten. Fellesskapet tar regningen for skader og sykdommer folk pådrar seg, bortsett fra i munnen. Voksne må ta tannlegeregningen selv.

  • Tall fra Finansdepartementet fra i år viser at 190.000 nordmenn har årlige tannlegeregninger på over 10.000 kroner.
  • I snitt betaler folk i denne gruppa 25.000 kroner årlig for tannhelse.

Noen grupper rammes hardere enn andre. Eldre har større risiko for tannhelseproblemer fordi de bruker mer medisiner, har dårligere immunforsvar og en bukett andre helseutfordringer som kommer med alderen. Uvettig bruk av amalgamfyllinger i tidligere tiders tannpleie gjør dessuten at mange har problemer med tenner som knekker og må repareres med kostbar behandling.

Unge har bedre helse, men stram økonomi gjør at mange velger bort tannlegen. Ifølge tall fra Universitetet i Oslo oppga 77 prosent av voksne i 2013 at de gikk årlig til tannlegen. I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018 svarte bare 27 prosent av studentene at de går til tannlegen hvert år.

Håper på rødgrønt skifte

Tannaktivistene Klassekampen møter, har lite håp om tannhelsereform under borgerlig styre. De mener en rødgrønn regjering må på plass for å få fart på sakene.

Så langt er det imidlertid bare Rødt, SV og MDG på rødgrønn side som har stilt seg bak kravet om å likestille tenna med resten av kroppen.

– Hva tenker dere om at det ennå ikke er flertall for kravet blant rødgrønne partier?

– Ikke alle partier er helt om bord ennå, men alle vil ta grep som går i retningen vi ønsker. Det er politisk vilje hos de rødgrønne til å rette opp urettferdighetene på tannhelse, sier De Oliveira.

– Vi forventer at en ny regjering tar inn over seg alvoret. Dårlige tenner gir mange eldre smerter, store utgifter og helseproblemer som sprer seg til resten av kroppen, sier Davidsen.

– Tannhelse til alle innenfor samme egenandelsordninger som resten av kroppen vil koste mellom 6,3 og 7,8 milliarder årlig, mener Finansdepartementet?

– Ja, det er penger, men mye spares inn i bedre tenner og helse, friskere eldre og bedre livskvalitet. Får folk tilbud om minimal skatteøkning i bytte mot god tannhelse for alle, tror jeg det er solid støtte, sier Davidsen.

Skal styrke tilbud

Selv om tannalliansen har liten tro på et løft for tenna under borgerlig styre, er regjeringen klar på at de jobber med utfordringene.

I en e-post skriver statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H): «Regjeringens utgangspunkt for arbeidet med tannhelsetjenesten ligger i Granavoldenplattformen. Her er det slått fast at tannhelsetjenesten skal videreutvikles, og at skjermingsordningene gradvis skal utvides. Stortinget har de siste årene fattet en rekke anmodningsvedtak om gjennomgang av refusjonsordningene på tannhelsefeltet, og regjeringen er enig i at det er behov for en samlet gjennomgang av rettighetene på tannhelsefeltet».

KLASSE: Mímir Kristjánsson tror offentlig tannhelse ville vært en selvfølge om dårlige tenner hadde rammet alle samfunnslag likt.FOTO: SIV DOLMEN
BRUKER GEBISS: Stian White Brua har mistet alle tenna i overkjeven som følge av en fedmeoperasjon han tok for fem år siden. Foto: Tom Henning Bratlie
TRENGER BEHANDLING: Man trenger ikke tannlegeutdannelse for å se at Lars Henrik Jensen har behov for tannlegebehandling, men uten penger sliter han med å få hjelpa han trenger.
FOTO: PRIVAT
DELTE HISTORIE: Siw Iren Nysæther Nyborg har gitt et ansikt til dem som er blitt sviktet av et tannhelsesystem som sender regningen til den enkelte. FOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ
Serie

Nasjonal tannpine

Klassekampen borer i tannhelsetjenesten.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production