Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ikke trylling, men hardt arbeid

I en lederartikkel 24. juni argumenterer Bjørgulv Braanen mot fritt skolevalg, altså karakterbasert opptak til videregående skole. Argumentene er ikke så gode; de fremstår mer som påstander om at et system med fritt skolevalg vil skape «A- og B-skoler», at det er «overklassepolitikk», der «de rikeste og ressurssterke kan stikke av og overlate problemene til andre». Braanen ser ingen argumenter som kan tale for fritt skolevalg, og han drøfter heller ingen svakheter ved nærskoleprinsippet.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production