Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vår kamp blir ikke tatt på alvor

Funksjonshemmede er den mest diskriminerte gruppen i Norge i dag. Likevel er det den likestillingskampen som får minst oppmerksomhet. Terskelen for å si ifra om diskriminering av funksjonshemmede er altfor høy. Dette skyldes blant annet mangelen på mediedekning.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production