Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Søbye har misforstått mitt poeng

I en polemikk med Tom Egil Hverven 8. juni er Elise B. Berggren inne på «den nasjonale grunnfortellingen» og nevner litt misvisende mitt navn i den forbindelse. Det er riktig at jeg i min bok «Norge under andre verdenskrig» har hevdet at det finnes en nasjonal grunnfortelling om kampen mellom det gode og det onde under krigen, og at den har spilt en vesentlig rolle for den nasjonale selvoppfattelse og bevissthet i Norge. Det jeg derimot ikke hevder, er at denne fortellingen bør virke styrende inn på utforskningen av norsk okkupasjonshistorie.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production