Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sp-profilane Toppe, Tvinnereim og Navarsete vil ikkje utelukke SV før valet:

Let ikkje att døra for SV

KOALISJON: Kjersti Toppe har ikkje tru på at Sp for ein kvar pris vil utelukke å forhandle med SV. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

PÅ GLØTT: Sp kjem ikkje til å nekte å gå med på regjeringsforhandlingar med SV etter valet, trur profilar i partiet.

– At dette er strategien, det trur eg ikkje noko på.

Det seier Senterpartiet-topp Kjersti Toppe om Dagbladets sak om at Sp utelukkar å gå i forhandlingar med SV etter valet.

Dagbladet siterte måndag anonyme kjelder i Senterpartiet på at Sp-leiinga vil nekte plent å forhandle med SV om dei raudgrøne får fleirtal til hausten. Kjeldene sa òg at det er betre å la Ap regjere åleine enn å forhandle med SV.

Nestleiar i Sp, Anne Beathe Tvinnereim, seier til Klassekampen at Sp «må vere villige til å forhandle».

– Vi går til val på ei Sp/Ap-basert regjering. Det er som er viktig for meg, er å sikre eit fleirtal for å byte ut regjeringa. Da må vi så klart vere villige til å forhandle.

Ønskjer seg Sp/Ap

Toppe, som er stortingspolitikar og helsepolitisk talsperson i Sp, har inga tru på det scenarioet.

– Nei, eg trur ikkje dei tenkjer å gå i opposisjon så lett, seier Toppe og legg til at ho støttar at Sp går til val på ei Sp/Ap-basert regjering.

Men Toppe har altså ikkje tru på at Sp for ein kvar pris vil utelukke å forhandle med SV.

– Kva trur du er bakgrunn for saka i Dagbladet?

– Det er sikkert nokon som har sagt noko om dette. Ein journalist kan snakke med ein rådgjevar her og ein annan der, og så blir det ei sak, seier Toppe.

Står nær SV

SV har på si side sagt at dei ikkje vil støtte ei mindretalsregjering som består av berre Ap og Sp.

Kontrasten er stor til valkampen i 2005 og harmonien som då var mellom dei tre raudgrøne partia.

Liv Signe Navarsete var statsråd i den raudgrøne regjeringa i åtte år frå 2005 til 2013 og er no stortingsrepresentant frå Sogn og Fjordane. Ho tykte det gjekk ganske fint å samarbeide med SV i regjering.

– På nokre område er det sjølvsagt stor avstand mellom Senterpartiet og SV, men på andre felt står vi jo veldig nære. Landbruk er eit slikt døme, EØS-avtala er eit anna. På desse områda vart det jo SV som stod oss nærast i den raudgrøne regjeringa, seier Navarsete.

Bør ikkje låse seg

Navarsete meiner på generelt grunnlag at Senterpartiet ikkje bør låse seg for mykje før valet.

– Eg tenkjer jo at alle diskusjonar om samarbeid og regjering i utgangspunktet bør kome etter valet, for det er valresultatet som avgjer kven som skal sitje i regjering.

Å diskutere dette i valkampen tek fokus vekk frå sakene og politikken, og det er veldig dumt, tykkjer Navarsete.

«Det er som er viktig for meg, er å sikre eit fleirtal for å byte ut regjeringa. Da må vi så klart vere villige til å forhandle»

ANNE BEATHE TVINNEREIM, NESTLEIAR I SENTERPARTIET

Navarsete trur det er ulike meiningar om samarbeid blant stortingsrepresentantane til Senterpartiet, men at dei fleste er samde om at diskusjonen ikkje bør bli ein for stor del av valkampen.

Moe: «Hypotetisk»

SV vedtok tidlegare i år at partiet berre kan gå inn i regjering dersom partiet sine medlemmar godkjenner eit eventuelt resultat av regjeringsforhandlingar i ei såkalla uravrøysting.

Ifølgje Dagbladet trekkjer kjelder i Sp fram dette som ein av fleire grunnar til å lukke døra for SV-forhandlingar, då dette vil gje eit utgangspunkt for forhandlingar som «vil vere umogleg for Sp».

Sp-nestleiar Ola Borten Moe er mellom dei i Sp som tidlegare har vore kritisk til SV. I ein sms til Klassekampen skriv Borten Moe at «Senterpartiet går til val på ei regjering med Ap, eit samarbeid med SV er ein hypotetisk problemstilling etter mitt skjønn».

I september 2019 sa Ola Borten Moe til Klassekampen at sjølv om han såg føre seg at Sp ville gå til val på ei Sp/Ap-basert regjering, hadde Sp «ikkje sagt at det ikkje er aktuelt å sitte i regjering med SV».

Det har ikkje lukkast Klassekampen å få ein kommentar til denne saka frå Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production