Du kan bla til neste sideBla med piltastene

SIVILOMBUDET: Etter en snuoperasjon fra regjeringspartiene og Frp, mister sivilombud Hanne Harlem muligheten til å få innsyn i regjeringsnotater og tilknyttede dokumenter.

Får ikke innsyn

URETT: Den nye loven vil ikke medføre vesentlige endringer når det gjelder Sivilombudets mulighet til å hindre urett, mener Hanne Harlem. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB

– Stortingsflertallet ved Høyre, Venstre, KrF og Frp går nå inn for å lovfeste en begrensning i Sivilombudets rett til innsyn i regjeringsnotater. Innebærer dette vedtaket en svekkelse av Sivilombudets mulighet til å etterprøve redegjørelse og vedtak som forvaltningen gir?

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production