Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Både naudsynt og realistisk

RÅKA AV LYNET: EU vil tredoble sin persontrafikk med høgfartstog og doble godstrafikk på bane innan 2050. Kanskje vi òg burde prioritere annleis, skriv Thor W. Bjørlo. Her eit tog i Tyskland. FOTO: John MACDOUGALL, AFP/NTB

I Klassekampen 10. mai gjekk Ragnar Nordgreen til åtak på kronikken til Eirik Sakariassen 20. april om høgfartsbaner i Noreg. Men innlegget er bygd på sviktande grunnlag: Nordgreen framstiller det som om Deutsche Bahn International (DBI) i 2013 tok avstand frå utgreiingane dei hadde levert til Norsk Bane AS i åra før. Det er feil.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production