Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Stortingets kompetanse

Eirik Holmøyvik (10. mai), en grunntanke i vårt parlamentarisk system er at de folkevalgte har delegert den myndigheten en regjering har, og den styrer etter fullmakter de folkevalgte kan tilbakekalle. Følgelig står Regjeringen i et ansvarsforhold til Stortinget, som ved mistillitsvotum kan når som helst kan fjerne hele Regjeringen eller enkelte statsråder. I 2007 ble mistillitsvotumet grunnlovsfestet og fikk status som rettslig norm. Men dermed var ikke alle problemer borte. I forarbeidet til 2007-reformen (Dokument nr. 19 (2003–2004) stod det minst fem-seks steder som om «konstitusjonell sedvanerett» ennå gjaldt på nivå med mistillitsvotumet. Etter rundt 1930 mente de fleste at parlamentarismen hvilte på dette surrogatet. Arkitekten var naturrettstenkeren Frede Castberg. Men så lenge denne retten etter 2007 fortsatt skulle være gyldig, hvilke områder var den ment å dekke? Harberg-utvalget er første utvalg som etter 2007 tar opp temaet stortingskontroll. Derfor burde det ha foretatt en endelig opprydding.