Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Inntektene fra forfatteroppdragene fortsetter å stupe, viser ferske tall fra Norsk Forfattersentrum:

Frykter langvarig tørke

STILLE: Forfatter Kirsti Blom har hatt mye tid med hunden Ferdinand under koronakrisa. – Det har vært stille og rolig, så det har vært en god skriveperiode, men økonomisk er det ganske svart, sier hun.

Pandemien har ført til en dramatisk nedgang i antallet opplesninger og litterære debatter. Forfattere frykter at det vil gå lang tid før inntektene kommer tilbake.

– Jeg har finansiert skrivingen ved å reise på turneer og forfatterbesøk i 25 år. Dette er min første høst uten noen planlagte oppdrag, sier forfatter Kirsti Blom.

Pandemien har vært et hardt slag mot økonomien til mange norske forfattere, ikke minst for dem som har vært vant til å reise rundt om i landet på opplesinger og litterære debatter.

Tall fra Norsk Forfattersentrum viser at det har vært en dramatisk nedgang i antall litterære arrangementer det siste året.

Regnskapet for årets fire første måneder er ikke hyggeligere: en nedgang på 40 prosent sammenliknet med 2019. Det tilsvarer 4,7 millioner i tapte honorarer.

– Usikkert framover

Men også sammenliknet med april i fjor, da samfunnet i stor grad var stengt ned, er nedgangen i antall oppdrag dramatisk – minus 18,5 prosent.

For forfatter Kirsti Blom, som lever av turnévirksomhet, går oppdragstørken hardt ut over økonomien. I 2021 har hun hatt ett oppdrag, men framover er kalenderen tom.

– Jeg ble pensjonist ikke så lenge etter korona rammet oss, så jeg får inn litt penger hver måned, men det er ikke mye. Jeg har tenkt at jeg er en av dem som må jobbe til jeg stuper, så nå er det veldig utrygt og usikkert framover, sier hun.

Styreleder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog, synes tallene er skremmende.

– Det er bekymringsfullt at det også er dårlig sammenliknet med i fjor, all den tid det har vært muligheter for formidling flere steder og økningen i digitale oppdrag er stor, sier hun.

Herzog forteller at de har fått rapportert inn minst 100 digitale oppdrag så langt i år. I 2019 var det ingen. Hun hadde håpet at de mange digitale oppdragene skulle demme opp for mangelen på sosiale sammenkomster.

– Vi må også ta med i betrakting at oppdragene er verdt mer, fordi digitale oppdrag blir høyere honorert enn de fysiske, sier Herzog.

Langtidseffekt

Det er ikke bare norske forfattere som har mistet inntekter som følge av pandemien. Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at norske skoleelever kommer i kontakt med ulike kulturuttrykk. For mange norske musikere, kunstnere, scenekunstnere og forfattere utgjør oppdragene for DKS et kjærkomment tilskudd til økonomien.

Tall fra den statlige etaten Kulturtanken, som DKS er en del av, viser at antallet turneer og besøksperioder har falt med over 50 prosent fra 2019 til 2020.

Forfatter Hilde Østby, som tidligere i år ga ut «Mageboka», forteller om viktigheten av å kunne reise rundt og holde opplesninger og delta i litterære samtaler.

– Det har ikke bare innvirkning på salget, men er også viktig for å gjøre boka levende og sette den i kontekst. Dessuten er det stimulerende for skrivingen at jeg kan møte folk og snakke om litteratur.

Østby anslår at hun har mistet 70 prosent av de litterære oppdragene sine det siste året. Hun frykter at pandemien vil påvirke det norske litteraturfeltet i lang tid framover.

– Folk handler mer gjennom nettbokhandlene, og siden disse nettsidene aktivt markedsfører bøkene til en forfatter som Lucinda Riley, fører det til at bestselger-litteraturen styrker seg.

Samtidig skaper oppdragstørken en usikker hverdag for skribentene som forsøker å få endene til å møtes, mener hun.

– For den jevne frilansforfatter vil denne utrygge situasjonen føre til at de skriver mindre enn de ellers ville ha gjort. Trygghet gjør at man både blir mer modig og mer kreativ, sier Østby, som skrev bok om nettopp kreativitet i fjor.

– Nedadgående spiral

Ingvild Christine Herzog i Norsk Forfattersentrum mener det vil ta lang tid å komme tilbake til en sunn forfatterøkonomi.

– Det er viktig å huske på at det er en nedadgående spiral. Når kassa er skrapt, skal du bruke tid på å hente deg inn igjen, sier hun.

– Det vil ta mange måneder, om ikke år.

«Mange forfattere er minstepensjonister og må fortsette å stå på for å ha råd til bolig og strøm»

KIRSTI BLOM,FORFATTER OG PENSJONIST

Herzog forteller at mange forfattere står i en fortvilet økonomisk situasjon.

– Det blir fint når verden åpner, men det står bare rester igjen. Det begynner å bli skrapt i kassa til de fleste, og man har levd på knapper og glansbilder i lang tid.

Det er mange forfattere som ikke kan søke kompensasjon fra den midlertidige støtteordningen for selvstendig næringsdrivende, forteller Herzog. Hun er kritisk til at inntektsgrunnlaget sammenlignes med 2019.

– De som ikke fikk støtte i fjor, får det heller ikke i år. De som falt mellom sprekkene i fjor, ligger fortsatt og kaver mellom sprekkene, sier hun.

Lever på minstepensjon

Kirsti Blom er en av forfatterne som ikke er kvalifisert til støtteordningen, fordi hun ble pensjonist i 2020. Men minstepensjon er ikke mye å leve av.

– Fordi vi får pensjon, regner man med at vi er på tørt land, men mange forfattere er minstepensjonister og må fortsette å stå på for å ha råd til bolig og strøm, sier hun.

– Det er jo selvvalgt å være forfatter, men det er likevel viktig å peke på hvordan systemene fungerer.

– Når jeg har planlagt framtida, har jeg visst at jeg får en liten pensjon, og jeg har visst at jeg må stå på til «the bitter end». Men at oppdragene falt bort nå, var uforutsett.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production