Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Markedssvikt

  • Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Ola Kvaløy, har den siste tida debattert økonomifaget og særlig forholdet mellom stat og marked i Dagens Næringsliv og i går i en kronikk her i avisa. Kvaløy har observert at ideer om en mer aktiv stat igjen er på leppene til sentrale politikere. Blant annet har han bitt seg merke i den italiensk-amerikanske økonomen Mariana Mazzucato, som vi trykket et lengre intervju med mandag denne uka. Kvaløy har lest hennes siste bok, og han er ikke imponert. Særlig er han oppgitt over at hun glatt avviser samfunnsøkonomiske modeller til fordel for kunnskap om «det som faktisk skjer på bakken», for å bruke hennes egne ord. Kvaløy mener hun burde forholdt seg tettere til fagfeltet og diskutert med økonomkollegaer. Han sammenlikner henne og andre radikale økonomer med alternativmedisinere.
  • Det kan være gode argumenter for at radikale økonomer bør bidra til feltets vitenskapelige publikasjoner, slik at deres ideer blir prøvd mot faget og andre forskere. Det er sjelden et gode å unngå faglig debatt, uansett hvor uenige man måtte være. Likevel er ikke forholdet mellom marked og stat noe som bør debatteres av økonomer aleine, og den pågående debatten illustrerer hvorfor. Mens Kvaløys utgangspunkt er at staten ikke er en spesielt god eier, blant annet fordi den ikke klarer å skape mer merverdi enn markedet, er Mazzucatos anliggende et helt annet. Hennes blikk er mer politisk og rettet mot samfunnsproblemer som må løses. Som klimakrisa: Hvordan kan vi få til den storstilte omleggingen som kreves? Hun peker på staten.
  • Markedet kan løse mye, men langt fra alt. Blant annet sikrer det ikke helsehjelp, skolegang og bolig til folk som ikke har råd. Det er det staten, ideelle organisasjoner og samvirker som historisk har gjort. Det markedet ikke så som lønnsomt, ble likevel politisk mulig. Det er de fleste glade for i dag. Ut fra Kvaløys kronikk ser det ut som økonomifagets idealstat bare driver med skatter og overføringer. Det kan den bare gjøre i en verden uten krevende oppgaver som må løses.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production