Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mange flere fikk dagpenger

ØKTE: 371.100 personer mottok dagpenger i fjor, viser nye SSB-tall. Det er en økning på 255 prosent fra 2019, da tilsvarende tall var 104.500, ifølge statistikken Skatt for personer. Samtidig fikk 38 prosent av dem som var innom dagpenger i 2020 like mye eller mer i lønn i fjor enn året før. Denne gruppa hadde imidlertid en lav gjennomsnittlig lønnsinntekt i 2019. Summen av all forhåndsrapportert lønnsinntekt økte med 1,7 prosent fra 2019 til 2020. Gjennomsnittlige lønnsinntekter økte med 3,1 prosent. Dette har sammenheng med at en reduksjon i antall jobber med lønn under gjennomsnittet drev opp lønnsveksten. ©NTB

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production