Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Havvind, et farlig blindspor

KUNNSKAPSMANGEL: Man har i dag svært begrenset kunnskap om miljøvirkninger av vindkraft til havs, skriver innleggsforfatterne. Her vindmøller i Middelgrundens Vindmøllepark i Øresund utenfor København. Foto: Paul Kleiven, NTB

Norge har hatt tjue år med vill utbygging av vindkraft til lands. Fjellområder er ødelagt, dyr og planter har mista sine leveområder, reindriftsland har gått tapt og befolkningen i lokalsamfunn har opplevd splittelse.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production