Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det finnes ikke noe samlet, sentralt ansvar for rettsmedisinsk kompetanse og prosedyre i Norge. Hvorfor er det slik?

Det rettsmedisinske problemet

HVA SKJER I RETTSMEDISINEN? I departementet er det åpenbart begrenset kunnskap om hva som skjer i praktisk retts­medisin, skriver Tor Langbach. Her fra Rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet. Foto: Heiko Junge, NTB Heiko Junge

For noen år tilbake kom Ståle Eskeland og Per Brandtzæg med boka «Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid», hvor de argumenterte for et «paradigmeskifte» i norsk rettsmedisin. Noe slikt er det ikke behov for, men i arbeidet med en lærebok for rettsmedisinsk sakkyndige har det åpenbart seg en rekke problemstillinger hvor ting i det minste kan bli bedre.