Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det kan ikke være noe mål i seg selv å beholde den tradisjonelle faginndelingen, hvis den er dysfunksjonell.

Hvilke skolefag trenger vi?

BAKENFORLIGGENDE FORKLARINGER: Hvorfor er land i Latin-Amerika langt fattigere og mindre demokratiske enn i Nord-Amerika? Det kan blant annet ha noe å gjøre med hvem de ble kolonisert av, skriver Bjørn Vassnes. Her fra Jorge Gonzalez-nabolaget i Tipitapa, Nicaragua – det eneste landet i Latin-Amerika som ble kolonisert av både spanjoler og briter. FOTO: ELMER MARTINEZ, AFP/NTB

Historie, religion samfunnsfag og geografi kan med fordel slås sammen i et nytt, større fag.

Regjeringens planer om reform i videregående skole, der «mindre fag» som historie og naturfag skal kuttes ut, har skapt storm. Lærere som har studert disse fagene føler seg lurt, og mange er bekymret for allmenndannelsens, og dermed demokratiets, framtid. Hvordan kan vi si noe om fremtiden, hvis vi ikke vet noe om fortiden – og uten å vite hvilke rammer naturen setter?

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production