Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Allerede i høst diskuterte et EU-panel forsinkelser i planene for Bodøs kulturhovedstad-program:

EU ba Bodø om mer kunst

DRØMMEN: Dette er et av eksemplene på hvordan Bodø2024 ser for seg at den store folkefesten kan bli om tre år, når Bodø skal være europeisk kultur­hovedstad. Bildet er fra Musikkfestuka, en av mange lokale kulturaktører Bodø2024 skal samarbeide med. FOTO: DAN MARINER, BODØ2024

I et møte i høst etterlyste EU flere kunstneriske og europeiske bidrag til Bodø2024-programmet. Direktøren hevder planleggingen er i rute.

I september hadde en delegasjon fra Bodø sitt første møte med EUs ekspertpanel i forbindelse med at byen blir europeisk kulturhovedstad i 2024. Panelet besto av ti representanter som er pekt ut av ulike EU-organer for å overvåke prosessen.

Under møtet ble flere utfordringer for prosjektet diskutert, deriblant forsinkelser i planleggingen. Det kommer fram av et møtereferat på EU-kommisjonens hjemmeside.

Ekspertpanelet påpekte i møtet at de fleste prosjektene i programmet var av kulturell heller enn kunstnerisk art, og etterlyste flere kunstnerisk utfordrende og europeiske prosjekter.

I rapporten framgår det at kunstnerisk direktør Mette Kaaby, som startet 1. oktober i fjor, skulle jobbe videre med dette. Før påske forlot hun imidlertid Bodø2024 med en sluttpakke på 1,6 millioner kroner.

Innrømmer tidsnød

André Wallann Larsen, direktør i Bodø2024, er likevel ikke bekymra for prosjektets framdrift:

– Vi mener at vi er godt innenfor tidsplanen. Det er blitt jobbet bra gjennom 2020, også før direktør og kunstnerisk direktør kom på plass, sier Larsen.

Larsen innrømmer likevel at de har dårlig tid: Det er ennå ikke bestemt hvordan den kunstneriske ledelsen skal organiseres etter at Mette Kaaby sluttet 19. mars. Først neste uke skal styret ta en avgjørelse om prosessen videre.

– Det haster helt klart. Vi må finne ut av hvordan Bodø2024 skal organiseres, og vi må få på plass organisasjonen så raskt som mulig, sier Larsen.

«For begrenset reservoar»

Den største utfordringen for Bodø2024 er å «etablere de internasjonale kontaktene som er avgjørende for å utvikle et europeisk kulturhovedstadsprogram», heter det i møtereferatet.

Dette påpekte Bodø2024 at kunstnerisk direktør Mette Kaaby skulle begynne å jobbe med, blant annet basert på hennes eget nettverk.

– Det er oppgaver som nå må gjøres av andre i Bodø2024. Det er ikke personavhengig, mener Larsen.

Ifølge møtereferatet sa Mette Kaaby at hun hadde planer om å utvide det «for begrensede reservoaret» av kulturelle organisasjoner og institusjoner i regionen med profesjonelle talenter fra resten av Norge eller utlandet.

– Er du enig i at det trengs, André Wallann Larsen?

– Bodø 2024 skal jo ha prosjekter både fra andre steder i landet og internasjonalt, så det er jo en naturlig del av det være en europeisk kulturhovedstad, svarer direktøren.

Kunstnerisk råd på vent

I Bodøs søknad til EU om å bli europeisk kulturhovedstad står det at direktør og kunstnerisk direktør skal starte jobben i Bodø tidlig i 2020.

De to tiltrådte imidlertid ikke før 1. oktober. Larsen mener de likevel er i rute.

– Det er i henhold til planene som er lagt. Det har hele tida vært meningen at Bodø2024 skal være en liten organisasjon, og det er mye av arbeidet som gjøres i kommunen og fylkeskommunen.

– Vil det bli utfordrende for en ny kunstnerisk leder å ta over arbeidet?

– Nei, det er ikke meningen at kunstnerisk ledelse skal starte med blanke ark. Mye er bestemt fra før, og mye er beskrevet i søknaden og i prosessen.

I søknaden fra Bodø står det at det skal etableres et kunstnerisk råd som skal ha «betydelig innflytelse på utviklingen av det kunstneriske programmet», på et rådgivende nivå.

Dette arbeidet er også forsinka i påvente av ny kunstnerisk ledelse, forteller Larsen.

– Mange skjær i sjøen

Klassekampen har vært i kontakt med Jiri Suchánek, som ledet juryen som utpekte Bodø til kulturhovedstad og som sitter i ekspertpanelet på vegne av EU-kommisjonen.

Suchánek sier at han ikke var blitt informert om Mette Kaabys avgang, og hadde ikke anledning til å kommentere saken i går.

Direktør André Wallann Larsen forteller at det var meningen at styret først skulle bestemme veien videre, før de involverte EU.

– Tanken vår var at vi skulle vente til vi hadde noe konkret å si om organiseringen og framdrifta framover, sier han.

Ulf Hallan, tidligere ordfører for Nordland Musikkfestuke, bidro i arbeidet da Vilnius søkte om å bli kulturhovedstad i 2009. Han har fulgt nøye med på prosessen rundt Bodø2024.

I 2017 uttalte han til NRK at han var bekymra for om Bodø klarer å organisere kulturhovedstadsprosjektet godt nok.

«Det haster helt klart. Vi må finne ut av hvordan Bodø2024 skal organiseres»

ANDRÉ WALLANN LARSEN, DIREKTØR I BODØ2024

«Å bli kulturhovedstad er et gigantprosjekt, og det oppsto en god del konflikter i Vilnius som gikk på uenighet om hva midlene skulle brukes til. Derfor kreves det en veldig god organisasjon som er stabil og ledet på en god måte», uttalte Hallan da.

Han mener fremdeles det er grunn til bekymring.

– Jeg mener det samme i dag. Jeg er bekymra over om de er i stand til å levere på det som skal leveres på.

Men også i Vilnius var det flere sentrale personer som sluttet underveis, forteller Hallan.

– Det er veldig krevende å få til en god organisasjon som har stabilitet. I Vilnius var det veldig ujevnt og mange oppsigelser. Det var krevende, og det kommer til å bli krevende for Bodø2024.

Han mener likevel at Bodø2024 har gjort et grundig forarbeid.

– Søknaden er solid og skikkelig. Men det er mange skjær i sjøen, og ett har de nettopp møtt på med oppsigelsen av kunstnerisk leder, sier han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production