Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kløveren blei gneisten som tende jordbruksrevolusjonen i England – men ikkje utan kostnad, skriv Åsmund Bjørnstad.

Raudkløver og revolusjon

Terje Tvedts «Verdens historie» har ført til eit langvarig ordskifte i Klassekampen om kvifor den industrielle revolusjonen tok til i England og ikkje i Kina. For Tvedt gjorde elvar og fossar det mogleg med tekstilfabrikkar, jernverk og etter kvart dampmaskiner, og transport langs kysten og på elvar og kanalar skapte ein nasjonal marknad. Andre har lagt vekta på protestantisk etikk, vitskaplege gjennombrot eller kolonialismen.