Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kan bøtelegges etter fiskedød

STORD: Mattilsynet har varslet et gebyr på drøyt 1 million kroner til Erko Settefisk etter at over 600.000 fisk døde ved et anlegg på Stord i desember i fjor. Ifølge bransjenettstedet Intrafish mener tilsynet at det er begått en grovt uaktsom overtredelse av dyrevelferdsloven, og de vurderer å fatte vedtak om overtredelsesgebyr. «Uakseptabelt lang responstid, manglende avliving av lidende fisk og et høyt antall individer som døde gjør at dette må betegnes som en svært alvorlig hendelse», skriver Mattilsynet. Tilsynet opplyser at det foreligger dokumentasjon om årsaken. Erko Settefisk har opplyst at hendelsen skjedde på grunn av problemer med strømmen av sjøvann.©NTB