Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvis vi forventer at folket skal forsvare landet, med eller uten våpen i hånd, må vi forberede oss.

Roskilde-festival for alle!

OVERGANGSRITE: Nøkkelord for gjennomføringen av en grunnleggende militær utdanning for alle er enkelhet, samhold og mestring, skriver Johannes Kibsgaard. Her fra en militærøvelse. FOTO: Hedvig Antoinette Halgunset, Forsvaret
Hedvig Antoinette Halgunset/ Forsvaret

Forsvarssjefen har rett når han sier at det er ikke Forsvaret alene som skal forsvare Norge. Utenlandsk støtte må sees på som en forsterkning, ikke en bærebjelke. Offiserene Terje Bruøygard og Erik Elden har i Prosjekt Utsyn pekt på et kritisk moment som er i ferd med å gå tapt i forsvarsdebatten. Offentlig fagmilitær debatt er fokusert mot fysiske faktorer som baseplassering og antall kampvogner. Bruøygard og Elden viser til både anerkjent militærteori og sterk historisk presedens som til sammen peker mot at selv om den fysiske dimensjonen i krig har stor betydning, så er det den moralske som stort sett avgjør – blant soldatene, men også hos befolkning og styresmakter.

Dette innlegget står for forfatterens personlige profesjonelle regning og uttrykker ikke noe offisielt syn til noen avdeling i Forsvaret.

Build env: production, running in production mode, Sanity: production