Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Retting

I gårsdagens sak om tap av fiskeredskaper i havet hadde det sneket seg inn noen feil. Det var ikke Nærings- og fiskeridepartementet, men Fiskeridirektoratet som lanserte handlingsplanen for å stoppe forurensing i havet. Arne Pedersen er ikke leder i Norges Kystfiskarlag. Han var leder inntil i høst og er nå leder i Øst-Finnmark kystfiskerlag og med i Norges Kystfiskarlags styre. Kystverket henter ikke opp tapte fiskeredskap. Kystverket har ved enkelte anledninger fått ekstrabevilgning til å ta opp etterlatte blåskjellanlegg. RED.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production