Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Direktøren på Oslo vest forbruker fire ganger så mye som hjelpepleieren på bygda, men må likevel betale mindre i CO2-avgift.

Preben vs. Mary

© Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Klimapolitikken rammer svært skjevt i Norge. Mens personer bosatt i de store byene, med høy inntekt og elbiler, mottar enorme subsidier, bærer folk med fossilbil kostnadene med veibruksavgift og en CO2-avgift som etter hvert kommer til å bli svært høy. Hjelpepleier Mary, som bor på landsbygda og kjører fossilbil, taper på klimapolitikken, mens direktør Preben, som bor i Oslo og kjører Tesla, tjener på klimapolitikken.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production