Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Full sysselsetting og regulert arbeidskraftinnvandring er mogleg – og vi treng ikkje å gå langt for å lære korleis.

Den svenske modellen

HJELPA KOM: I etterkrigstida skulle eksportindustrien byggjast ut for fullt, men Sverige hadde alt for lite arbeidskraft. Løysinga vart mellom anna arbeidsinnvandring – på eit nivå regulert av arbeidarrørsla, skriv forfattarane. Her arbeider italienske Luciano Veschetti som sveisar på ein fabrikk i Sverige i 1965. 8 © Foto: Arne Schweitz, SCANPIX SWEDEN/NTB

Koronasituasjonen har avdekka for alle at noko er grunnleggjande feil med arbeidsmarknadspolitikken som har vorte ført i Noreg i fleire tiår. Vi har nesten 200.000 arbeidslause og mange undersysselsette, samtidig som vi brukar innleidde utanlandske pendlarar i alt frå fiskeri, vegbygging, verftsindustrien til jordbruk. Den arbeidslause, fastbuande arbeidsstyrken vert erstatta av pendlarar som aksepterer dårlegare lønns- og arbeidsvilkår.