Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Pris på hus halvert

HJEMMEKONTOR? Lær av LA.

I Los Angeles har prisen på noen hus falt til det halve. Det skyldes informasjonsteknologi som gjør det aktuelt å ha medarbeidere som jobber fra andre steder. I Norge har koronakrisen lært oss å jobbe hjemmefra. For mange er det ikke lenger nødvendig med kontor hos arbeidsgiver for å få en godt betalt jobb. Flere får mulighet til å bo og jobbe der de helst vil leve, der de har familie, venner, natur og/eller rimelige boliger. Det har utkantkommunen Fedje forstått. Den tilbyr barnefamilier et gratis helgeopphold for å vise mulighet for trivsel som overgår den i kompakt blokkbebyggelse.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production