Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Stadig mer av forsvarspolitikken forsvinner inn bak lukkede dører

Demokratisk blindsone?

AMERIKANSK NÆRVÆR: Amerikanske bombefly landet i forrige uke på Ørlandet hovedflystasjon. Det er et paradoks at stadig mer av sikkerhetspolitikken bestemmes i hemmelige prosesser samtidig som vi eksponeres mer og mer for stormaktsrivalisering i nord, skriver artikkelforfatteren. FOTO: OLE MARTIN WOLD, NTB
Ole Martin Wold

Hvorfor må Stortinget informeres bak lukkede dører når amerikanske bombefly skal øve med det norske luftforsvaret på Ørlandet? Hvorfor er de åpne trusselvurderingene fra etterretningstjenesten så blottet for analyse? Og hvorfor ender leserne av Forsvarsdepartementets langtidsplan for Forsvaret opp med flere spørsmål enn svar? For eksempel om hvorfor forsvaret av landet endres fra verneplikt og totalforsvar til bilaterale forsvarsavtaler med USA?

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production