Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Stortinget har satt ned en egen Frode Berg-komitéHemmelighold blir tema i komiteen

Vil ta opp gradert-stempel

HAR LEST: Ap-politiker og stortingsrepresentant Dag Terje Andersen har lest rapporten, men han kan ikke si noe som helst om hva som står i den. Hemmeligholdet vil bli diskutert i den spesielle Frode Berg-komiteen på Stortinget, varsler han. Her fra høringen om Nav-skandalen. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

HYSJ! Forsvarsdepartementet vil hemmeligholde rubbel og bit av rapporten om Frode Berg og etterretningsfadesen i Moskva. Dag Terje Andersen (Ap) varsler diskusjon om hemmelighold.

– Det er ingen tvil om at dette er en svært spesiell sak.

Det sier Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen. Han er leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget og den som nå har fått ansvaret for å følge opp rapporten om Frode Berg.

Frode Berg har innrømmet å ha operert i Russland på oppdrag fra etterretningen.

Det har derimot ikke den norske staten. Norge har aldri bekreftet at Frode Berg var på jobb for kongen da han ble pågrepet i Moskva.

Berg har likevel fått 4,3 millioner kroner i erstatning fra staten, etter nesten to år i russisk fengsel.

Likevel mener Forsvarsdepartementet at det ikke lar seg gjøre å si noe som helst om den helt ferske rapporten om Frode Berg-saken.

Som leder av Stortingets kontrollkomité skal Dag Terje Andersen nå være med på å bestemme hva som skal skje med det sikkerhetsgraderte dokumentet.

– Jeg ser ikke bort fra en diskusjon om grunnlaget for hemmelighold, og en eventuell vurdering av om deler kan offentliggjøres, sier han.

Rikets sikkerhet

Rapporten er lagd av EOS-utvalget, Stortingets organisasjon for kontroll med de hemmelige tjenestene, det vil si E-tjenesten og PST.

EOS-utvalget har gransket Frode Berg-saken, og har lagd en rapport som utvalget mener kan offentliggjøres, i alle fall delvis.

Det er Forsvarsdepartementet helt uenig i. Departementet mener at det vil avsløre statshemmeligheter om noe som helst kommer ut.

Det gjelder også EOS-utvalgets konklusjon, altså om utvalget endte med å kritisere Forsvaret eller ikke.

Årsaken er at den norske staten aldri har innrømmet at Frode Berg handlet på oppdrag for E-tjenesten. Dersom det blir offentlig at EOS-utvalget retter kritikk mot E-tjenesten, vil det være en indirekte innrømmelse av ansvar for den norske staten, mener departementet.

– Vi kommenterer ikke innholdet i den rapporten, av hensyn til rikets sikkerhet, sier kommunikasjonsdirektør i Forsvarsdepartementet Ingrid Dåsnes.

Vil høre på EOS-utvalget

Stortinget har lagd en helt egen Frode Berg-komité, med utgangspunkt i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Dag Terje Andersen mener at stortingsbehandlingen av saken i prinsippet kan få to utfall:

Enten en offentlig innstilling fra Frode Berg-komiteen, eller en hemmelig innstilling og dermed også en hemmelig debatt med alle stortingsrepresentantene.

Ingen alternativene fører til offentliggjøring av rapporten eller konklusjonen. Det kan kun skje om Stortinget ber regjeringen lage en ugradert versjon. Andersen sier at det har skjedd tidligere, i saken om såkalt objektsikring, men han vil ikke spekulere i om det kan skje igjen i denne saken.

– Først må Stortinget høre hva EOS-utvalget har å si. Jeg skal bidra til at hele komiteen blir kjent med diskusjonen som EOS-utvalget har hatt med Forsvarsdepartementet, der EOS har ønsket mer åpenhet, sier Andersen.

Freddy André Øvstegård sitter i kontrollkomiteen for SV. Han varsler dragkamp om hemmeligholdet i Frode Berg-saken.

– Det ligger en risiko her for at det bare er komiteen som får se rapporten. Det er det første stridsspørsmålet her, sier Øvstegård.

Han understreker at det eneste Stortinget kan gjøre, er å be regjeringen om å lage en ugradert versjon av rapporten, som kan offentliggjøres.

Rapporten om Frode Berg handler nemlig om mer enn bare den uheldige norske agenten. Saken har også en prinsipiell side, sier SV-politikeren.

– Jeg stiller et stort spørsmålstegn ved om Forsvarsdepartementet hemmeligstempler kritikk mer enn nødvendig. Det ser ut som om denne saken tegner seg inn i et mønster, hvor departementet gjør nettopp det, sier Øvstegård.

– Det er grunn til å advare mot denne utviklingen hvor stadig mer blir gradert. Det punkterer den sikkerhetspolitiske debatten, og det forhindrer kontrollfunksjonen til Stortinget. Det gjør det vanskelig for Stortinget å gjøre jobben sin, sier han.