Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det trengs en ny retning i klimapolitikken, slik at vi slipper å velge mellom industridød eller naturdød.

Natur + industri = sant

EN NY START: Vindkraftutbyggingen har rasert natur og overkjørt lokalsamfunn, skriver Marie Sneve Martinussen, som kommenterer Prossess21 i denne kronikken. Her et vindkraftanlegg på Kvaløya i Tromsø kommune.FOTO: Christopher Olssøn.

Nylig har to viktige dokumenter for Norges framtid lansert. Først ut var det en kan kalle et industrimanifest fra det regjeringsoppnevnte Prosess21 (8. februar), et dokument som gir oss valget mellom industridød eller naturdød. Krisen varte i tre dager, til vi i Rødt lanserte vår plan for en rettferdig klimapolitikk (11. februar), en plan som unngår begge krisene samtidig som den viser hvordan klimaproblemene kan løses på en sosial og geografisk rettferdig måte.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production