Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forfatter Finn Iunker har opplevd at opplesninger, antologibidrag og podkast-oppdrag ikke blir honorert:

Irritert over gratisarbeid

LØNN FOR STREVET: Forfatter og dramatiker Finn Iunker mener forlagene forventer gratisarbeid. – Jeg ønsker meg en reinere bransje, og da trenger vi konkrete eksempler på det som er kritikkverdig, sier han.

Finn Iunker mener norske forlag forventer at forfattere jobber uten honorar. Hans eget forlag, Kolon, er blant de anklagede.

– Det burde være en selvfølge i et moderne norsk arbeidsliv at man får betalt når man jobber, enten man er lærer, sykepleier eller forfatter, sier Finn Iunker.

I tidsskriftet Prosa, som ble lansert i går, tar forfatteren og dramatikeren et oppgjør med det han mener er en ukultur i bokbransjen.

I artikkelen trekker Iunker fram eksempler på situasjoner hvor han er blitt bedt om å jobbe gratis for Gyldendal og datterforlaget Kolon.

– Dette er ting som har irritert meg lenge, og som jeg må ta tak i selv om det er ubehagelig å kritisere kollegaer og mitt eget forlag, sier han.

Iunker presiserer at han ikke er ute etter å henge ut disse to forlagene, men sier at han må vise til eksempler han selv kjenner til.

– Nå har jeg bare begynt med det lille jeg ser selv, men gudene må vite hvor mye det er å ta tak i her.

Ba om gratis tekst

Iunker viser til en forespørsel fra Gyldendal om å bidra med en tekst til en enquête i antologien «De menneskelige boliger» om Jens Bjørneboe, redigert av Kaja Schjerven Mollerin. Iunker mener arbeidet ville tatt ham to til tre dager.

Ved siden av ordinære artikler inneholder boka 50 sider med enquête-svar, korte tekster, fra 18 forfattere.

– Alle andre som har vært med på å lage boka, har fått lønn for arbeidet. De 18 forfatterne har produsert 50 sider gratis, sier Iunker.

Kari Marstein, forlagssjef for skjønnlitteratur i Gyldendal, er ikke enig i kritikken. Hun sier at alle som bidro med bestilte artikler til antologien, fikk honorar, men viser til at teksten var til en enquête og dermed av et begrenset omfang.

– Det har rett og slett ikke falt oss inn å tilby honorar for enquêter, siden dette ikke er vanlig praksis noe sted, sier hun.

– Finn Iunker sier at arbeidet ville tatt to til tre dager?

– Det er nok ikke en tidsbruk vi forventer eller tar høyde for når det gjelder svar på en enquête. Det var ikke en bestilling av en artikkel.

Ingvild Christine Herzog, daglig leder i Norsk Forfattersentrum, kjøper ikke Gyldendals forklaring.

Kari Marstein

– Jeg er overrasket over at tekstlige bidrag ikke honoreres, uansett lengde. Gis disse bidragene ut i bokform, skal de både være av høy kvalitet og godt gjennomarbeidet. En forfatter er selvsagt nøye med ikke å sende fra seg noe som ikke er godt nok, sier hun.

Øl istedenfor honorar

Finn Iunker forteller også om to opplevelser med sitt eget forlag, Kolon. I 2019 bidro han med to ubetalte arbeidsdager i en podkast i regi av forlaget.

Han hevder også at forlaget inviterer til lanseringsfester hvor forfatterne som leser tekster, ikke får betalt.

– Kolon har invitert til lanseringer og samtidig oppført forfatteren selv som arrangør, åpenbart for å omgå forventningen om å utbetale honorar til oppleserne, sier han.

Iunker mener det er et paradoks at forlagene sier at det er forfatteren som arrangerer, men at forlaget samtidig deler ut gratis drikke til deltakerne.

– Det er påfallende at man gir forfatterne alkohol istedenfor honorar, sier han.

Ingvild Herzog

Forlegger i Kolon Bjørn Aagenæs kjenner seg ikke igjen i kritikken, men sier at han setter pris på Iunkers engasjement.

«I Kolon er vi opptatt av at våre forfattere skal ha så gode betingelser som mulig, og det er absolutt rom for å si fra dersom man ikke er fornøyd», skriver han i en e-post.

Aagenæs avviser påstanden om at Kolon forsøker å omgå honorarkrav. Han sier at Kolon bare unntaksvis arrangerer lanseringer, og at de da følger Forfattersentrums satser.

«Det hender at forfattere selv inviterer venner og familie for å markere utgivelsen, men dette er helt valgfritt og ikke i regi av forlaget, og er derav naturligvis ikke honorert», skriver han.

– Iunker hevder at dere gir forfattere alkohol i stedet for honorar?

«Påstanden er direkte feil. Det er servering på de få arrangementene vi som forlag har, men dette er aldri å regne som en erstatning for honorar.»

Aagenæs viser også til at deltakelse i podkast er en del av markedsføringen, og at forfatteren selv kan velge å delta eller ikke.

– Forventes å stille opp

Ingvild Christine Herzog i Forfattersentrum mener det er vanskelig å vite hvor utbredt gratisarbeid er i den norske bokbransjen, men gir likevel sin støtte til Iunker.

– Vi vet at forlagene ofte betaler for opplesninger, men i utgangspunktet blir det nok forventet at forfattere stiller opp en del gratis, sier hun.

– Utfordringen er at forfattere er avhengige av alle oppdrag og ekstrainntekter, da er det problematisk hvis tida blir brukt opp på gratisoppdrag. De færreste forfattere sier nei til forlaget sitt.

Herzog kjenner til situasjoner hvor forfattere ikke får betalt.

– Vi ser en del situasjoner hvor forfattere tror de skal få betalt, og så får de etterpå vite at de ikke får det.

En avtale utarbeidet av Forfattersentrum slår fast at opplesning på lansering av egen bok i utgivelsesåret kan være uten honorar, men at alle andre oppdrag skal honoreres.

«Det er påfallende at man gir forfatterne alkohol istedenfor honorar»

FINN IUNKER, FORFATTER

– Bare i januar aleine har norske forfattere fått utbetalt én million mindre sammenliknet med i fjor, da er det viktig at forlagene gjør alt de kan for å honorere skikkelig, sier Herzog.

Finn Iunker mener forlagene burde avstå fra å be om gratisarbeid.

– Man kan si at forfatterne kan si nei, men jeg synes det er uforskammet å be folk om å jobbe gratis. Man setter den som blir spurt, i en kinkig situasjon. Akkurat som det er uforskammet å be noen om å jobbe gratis i et varehus.

– Har ikke forfattere interesse av egen markedsføring?

– Alle andre som bidrar til markedsføring, får betalt for arbeidet. Du kan si at det er kutyme å jobbe gratis, men en slik forklaring er ikke en begrunnelse. Det er bare en opplysning om at problemet er så omfattende at det er en kutyme. Alle andre vil kalle det en ukultur, sier han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production