Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Enslige mindreårige

Enslige, mindreårige asylsøkere (EMA) er barn som kommer til Norge som asylsøkere uten foreldre eller andre med foreldreansvar. I tiår har fagmiljøer og organisasjoner uttrykt sterk bekymring for situasjonen deres. Både kvaliteten på omsorgen som gis, og rettssikkerheten knyttet til barnas situasjon, har vært gjenstand for en rekke kritiske innspill. Det er slående ulikheter i omsorgstilbudet til norske barn som av ulike grunner er uten omsorgspersoner, og EMA i samme situasjon. Et alvorlig problem over tid har vært det høye antallet som forsvinner fra norske asylmottak. Senest i 2018 og 2019 fikk Norge kritikk fra flere FN-komiteer for omsorgen og oppfølgingen denne gruppen barn får.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production