Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Om kolkraftsbilar

Ingeniør Geir Martinussen og økonom Anders Ekeland har diskutert elbil her i Klassekampen den siste veka. Martinussen dreg fram at elbilen er dyr og at batterimateriala har høgt miljøfotavtrykk, medan Ekeland påpeikar at ein elbil laga og køyrd på nullutsleppsenergi er nesten utsleppsfri. Det har dei jo begge rett i.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production