Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Når google ikkje forstår noko

Dei fleste norske skular bruker anten Google, Apple eller Microsoft-produkt. Nynorskelevar som bruker Google, opplever at rettskrivingsprogrammet rett og slett ikkje forstår kva dei skriv. Difor har ordførarar i 108 kommunar bede Google om å ta seg saman, og eg skal skunde meg å seia at eg er heilt samd med dei.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production