Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Da sykelønnsordningen ble innført i 1978 var alle enige om at det var en rettighet. I dag har det blitt en oppsigelsesgrunn.

Hvor ble det av tilliten?

ENSTEMMIG TILLITSVOTUM: Da sosialminister Ruth Ryste fikk gjennom sykelønnsordningen i 1977, hadde stortingsflertallet et annet syn på de sykmeldte enn i dag. FOTO: PAUL OWESEN, NTB Paul Owesen,

Tror du at sykmelding fra lege sikrer deg sykepenger og rett til å være borte fra jobben til du blir frisk? Eller at sykmeldte har vern mot oppsigelse? Det var før, det. Nå kommer det helt an på hva arbeidsgiver ser seg tjent med.