Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Susanna Wallumrød skulle spilt fire konserter i forrige ukeNå kan hun sitte igjen helt uten honorar

Fortviler over ny regel

PENGELENS: Susanna Wallumrød merker den siste tidas konsertavlysninger på lommeboka. – Selv om vi skulle klare å gjennomføre konsertene seinere i år, trenger jeg disse pengene før det, sier hun. FOTO: FARTEIN RUDJORD

Konsertarrangører som må avlyse på grunn av korona, får ikke lenger lov til å honorere artistene med penger de har fått fra Kulturrådet.

– Det er ingen andre yrkesgrupper som ville godtatt noe liknende: at man ikke skal få betalt noe som helst selv om oppdraget må avlyses på grunn av myndighetenes smitteverntiltak, sier Susanna Wallumrød.

Sist uke skulle hun spilt fire konserter i Tønsberg, Horten, Arendal og Kongsberg. Så seint som tirsdag fikk hun beskjed om at samtlige måtte avlyses.

«Vi er en hel del små aktører som drar en uforholdsmessig stor del av den pågående ‘dugnaden’», skriver Wallumrød på sin Facebook-side.

Nå er hun usikker på om hun får noen honorarer for disse spillejobbene, på grunn av Kulturrådets nye regel.

Strammet inn

Gjennom store deler av fjoråret kunne virksomheter og artister som hadde mottatt ordinære tilskudd fra Kulturrådet, bruke pengene på å dekke sine økonomiske forpliktelser dersom arrangementer måtte avlyses på grunn av korona.

Men 22. oktober meddelte Kulturrådet på sine nettsider at det ikke lenger ville være mulig å beholde tilskudd dersom prosjekter ble koronaavlyst. Endringen gjaldt for alle tilsagn om tilskudd fra Norsk Kulturfond i årets siste søknadsrunde, som hadde søknadsfrist 2. desember.

I mylderet av beskjeder og kontrabeskjeder om nye og gamle koronatiltak like før jul passerte regelendringen under radaren for de fleste av kulturlivets aktører, inntil i forrige uke.

Da slo landets regionale jazzsentre alarm sammen med bransjeorganisasjonen Creo, og ba Kulturrådet om en forklaring.

Trodde det var en feil

– Jeg trodde først det måtte bero på et arbeidsuhell eller en misforståelse, sier Kari Grete Jacobsen, daglig leder ved Østnorsk Jazzsenter, som har stilt seg i spissen for opprøret.

– Når man inngår en kontrakt med en artist om å spille på et sted, må man følge vanlige lover og regler. Arrangørene kan ikke bare avlyse i siste liten og si «beklager, men dere får ingen penger for oppdraget likevel, fordi Kulturrådet ikke tillater dette».

«Mener Kulturrådet å sende kunstnerne på Nav?» spør lederne av de regionale jazzsentrene og Creo i brevet som ble sendt til Kulturrådet sist uke.

Kulturrådet svarer Klassekampen på e-post at endringen i regelverket ikke vil få konsekvenser for andre enn dem som søkte om støtte i fjorårets siste søknadsrunde. Alle institusjoner, kunstnere og andre kulturaktører som mottok tilskudd før dette, vil ikke bli berørt.

– Har krav på lønn

Ifølge Mariann Komissar, avdelingsleder for kunstnerisk produksjon og formidling i Kulturrådet, er målet å gå tilbake til «en mer ordinær praksis» for tildelinger fra Norsk Kulturfond.

«Det gjør vi for å sikre at midlene går til aktivitet i kultursektoren, og fordi vi har håp om at pandemien nå nærmer seg slutten», skriver hun.

Ennå er ingen av søknadene fra 2. desember blitt ferdigbehandlet av fagutvalgene, og mange av prosjektene som det søkes tilskudd om, er planlagt først til høsten.

Men etter den siste nedstengingen av Oslo-regionen, frykter Kari Grete Jacobsen ved Østnorsk Jazzsenter at mange artister vil miste honorarer som de trenger til nødvendig livsopphold.

– Kunstnere og artister som skulle opptre i februar og utover våren, risikerer nå å stå helt uten inntekt. Vi kan ikke ha sånne regler som disse Kulturrådet har vedtatt. Også kunstnere har krav på lønn, sier hun.

Mellom to stoler

Jacobsen er bekymret for at mange av artistene som blir rammet av Kulturrådets regelendring, faller mellom to stoler fordi de ikke passer inn i de andre støtteordningene som er innført at kulturminister Abid Q. Raja (V).

– I den nye stimuleringsordningen som Raja nylig sendte ut på høring, foreslås det at tilskudd kan benyttes til å dekke påløpte utgifter hvis arrangementet avlyses. Men for ordinære prosjekttilskudd fra Kulturrådet er altså regelverket stikk motsatt. Jeg får det ikke til å stemme, sier Jacobsen.

«Det er ingen andre yrkesgrupper som ville godtatt noe liknende»

SUSANNA WALLUMRØD, MUSIKER

Hun reagerer også på at det er artister som er helt avhengige av prosjektstøtte for å kunne gjennomføre turnévirksomhet, som nå får svi.

– Som ellers når det gjelder disse koronatiltakene, så er regelverket tilrettelagt for de store og mer kommersielle aktørene, sier Jacobsen.

Susanna Wallumrød er nå i forhandlinger med arrangørene av de avlyste konsertene, med håp om å i det minste få tilbake en prosentandel av honoraret.

– Jeg forstår ikke dette, mener Kulturrådet at det er bedre å spare disse pengene i stedet for å bruke dem på oss som ikke får gjort jobben vår, og som trenger pengene nå? spør hun.

Fra Stortinget har både SV og Senterpartiet spurt kulturminister Abid Q. Raja om han stiller seg bak den nye regelen. Til Klassekampen svarer Kulturdepartementets kommunikasjonsenhet at Raja har ingen kommentar, men viser videre til Kulturrådet.

Bekymret for våren

Til våren har Hedvig Mollestad inngått avtale med en rekke arrangører for å lansere sin nye plate. Dersom konsertene må avlyses, frykter den prisbelønte jazzartisten at hun ikke får noe betalt.

– Hovedproblemet ligger hos regjeringen. Regjeringen må gi tydeligere og bedre føringer til Kulturrådet, slik at de kan lage ordninger som er enkle å forholde seg til for arrangører, sier Mollestad.

Hedvig Mollestad

Mollestad og hennes trio har planlagt tolv konserter i vår. Foreløpig virker det meste usikkert, og arrangørene har ikke klart å gi gode svar om hvordan det nye regelverket vil slå ut.

– Jeg fikk avlyst nok en konsert neste uke, men har heldigvis fått vite at denne arrangørene vil betale 80 prosent av honoraret. Men dersom det blir en voldsom oppblomstring av korona utover våren, vil det slå beina under det som skulle vært den mest innbringende delen av 2021, sier Mollestad.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production