Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forfatter fikk erstatning etter å ha blitt plagiert i kokebokTi år seinere står boka fortsatt i bibliotekhyllene

Låner ut plagiert tekst

KJENDISKOKEBOK: Forlaget ønsker at den skal fjernes, men Deichman Bjørvika i Oslo har fortsatt to eksemplarer av Trond Moi og Turid Skjold Oldenborgs «Sørlandsmat» (2011) tilgjengelig for utlån.

«Sørlandsmat» ble trukket fra markedet i 2012 etter plagiat, men finnes fortsatt hos flere biblioteker. – Ingen skal fortelle oss hva vi skal ha i hyllene, sier Deichman-sjef Knut Skansen.

For ti år siden kom boka «Sørlandsmat» ut på forlaget Versal, som var eid av Gyldendal. Boka inneholdt et bredt utvalg oppskrifter samt fortellinger om råvarenes historie og bruksområder. Bak boka sto kjendiskokk Trond Moi og Turid Skjold Oldenborg.

Utgivelsen ble imidlertid aldri den suksessen den var ment å bli, da det viste det seg at kokeboka inneholdt ulovlige ingredienser.

Deler av teksten var nemlig plagiat av forskningsartikler skrevet av sakprosaforfatter Kirsten Bertheau Nøklebye. Nøklebye satte advokat på saken og fikk økonomisk erstatning fra forlaget.

I tillegg ble boka trukket fra markedet og restopplaget makulert.

Men selv om boka ble fjernet fra butikkene, er den fortsatt tilgjengelig for utlån i en rekke biblioteker.

Reagerer skarpt

Per dags dato er det 13 folkebiblioteker som fortsatt har «Sørlandsmat» til utlån, mot viljen til både utgiver og den plagierte forfatteren. Et av disse er Deichman Bjørvika, som har to eksemplarer i sin samling.

– Ingen skal fortelle et bibibliotek hvilke bøker vi skal ha i hyllene våre, sier Deichmans biblioteksjef, Knut Skansen, da Klassekampen slår på tråden.

Skansen påpeker at det dukker opp slike diskusjoner fra tid til annen, og viser til en sak fra 2019, da Gyldendal trakk tilbake tre diktsamlinger fra poet Eirin Gundersen etter anklager om plagiat.

– Da ba Kulturrådet oss om å makulere bøkene vi hadde mottatt, noe vi reagerte skarpt på. Vi gjør selvstendige vurderinger og forholder oss ikke til slike pålegg. I tilfellet i 2019 endte vi opp med å begrense utlånet til bruk på biblioteket.

Et «stygt» lovbrudd

I sommer tok den plagierte forfatteren Nøklebye kontakt med Nasjonalbiblioteket for å få en slutt på utlån av boka.

I en korrespondanse Klassekampen har fått innsyn i, ber Nøklebye om at utlånet blir stanset snarlig.

Hun beskriver plagiatet som «et stygt brudd på åndsverkloven ved avskrifter og lettere omarbeiding fra en annen forfatters forskningsartikler og uten å oppgi kilder».

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre bekrefter henvendelsen fra Nøklebye og forteller at den plagierte boka nå er fjernet for ordinært utlån. Han understreker samtidig at boka ikke er «slettet» fra historien.

Knut Skansen

– Det vil fortsatt være mulig å søke om tilgang til boka. Utgivelsen kan jo for eksempel være aktuell for en forsker som er interessert i plagiat, påpeker Myhre.

Han forteller samtidig at det stilles strenge krav for å få tilgang.

– Selv ikke jeg får tilgang til den fra kontoret mitt, påpeker han.

– Ikke statlig kontroll

Myhre mener det ville vært feil å ta boka ut av distribusjon for å «speile det som skjer i markedet».

– Vi kan aldri under noen omstendighet gå med på at vi skal sensurere eller endre historien. Boka er gitt ut, og da er det vårt ansvar å sørge for at den finnes.

Nasjonalbiblioteket har også sørget for at de pliktavleverte bøkene fjernes fra universitetsbibliotekene. Når det gjelder folkebibliotekene, er det sakens parter som har ansvaret for å informere, sier Myhre.

Aslak Sira Myhre

– Vi har ingen instruksjonsmyndighet overfor bibliotekene i Norge. Det er et viktig prinsipp at samlingsbyggingen i folkebibliotekene ikke skal ligge under statlig kontroll.

– Virker altfor strengt

Knut Skansen sier at Deichman ikke har gjort en konkret vurdering på «Sørlandsmat»-boka, men han mener det er logisk å tenke seg at denne vil få samme skjebne som Gundersens bøker.

– Nasjonalbiblioteket har gått for en strengere variant, hvor man som forsker må søke om tilgang. Hva synes du om den løsningen?

– Umiddelbart synes jeg det virker altfor strengt, men samtidig har Nasjonalbiblioteket en annen rolle enn folkebibliotekene. Våre samlinger er brukssamlinger og ikke dokumentasjon for ettertida med relevans for forskere, men det er viktig at også folk flest kan få anledning til å se og skjønne hva et plagiat er.

Har ikke fått unnskyldning

Ingen av de to forfatterne bak «Sørlandsmat» vil kommentere denne saken eller det faktum at den plagierte boka er tilgjengelig for utlån på en rekke bibliotek.

«Vi gjør selvstendige vurderinger og forholder oss ikke til slike pålegg»

KNUT SKANSEN,BIBLIOTEKSJEF DEICHMAN

Kjendiskokk Trond Moi understreker imidlertid at det ikke er han som står bak teksten som er plagiert, og henviser til Turid Skjold Oldenborg.

Den plagierte sakprosaforfatteren Kirsten Bertheau Nøklebye vil heller ikke kommentere ønsket om at boka fjernes fra alle bibliotek.

Men i e-posten Klassekampen har fått innsyn i, påpeker hun at verken forlag eller forfatterne har gitt henne en unnskyldning.

Gyldendal-forlegger Lars Reidar Røtterud beskriver saken som trist.

– Det som begynte som en fin idé om en bok om tradisjonsmat på Sørlandet, ble ikke slik vi ønsket når det viste seg at deler av teksten var plagiat, sier han.

For et halvt år siden fikk Røtterud tilsendt en liste over biblioteker som har «Sørlandsmat» tilgjengelig for utlån.

Han bekrefter til Klassekampen at han har sett lista, men sier han ikke har kontaktet enkeltbibliotekene.

– Jeg har tenkt at bibliotekene burde ha et system her.

– Er det viktig for dere at boka ikke lånes ut?

– Jeg mener at boka ikke bør lånes ut, men ser ikke at forlaget har noen myndighet eller mandat til å stoppe bibliotekene. Nasjonalbiblioteket er informert.

– Mener du at bibliotekene som låner ut boka, har et ansvar for å formidle konteksten til lånerne?

– Det har jeg ingen formening om. Det må bibliotekene svare på.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production