Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Trump, USA og den klassiske antikken

La oss sette Trumps og mobbens framferd i USA opp mot visse tradisjoner fra Hellas og Roma. Først noen ord om språkbruken: en demagog (gr. demagogos av demos ‘folk’ og agein ‘føre’) er en folkeleder, men ordet har alt i antikkens gresk betydningen en folkeforfører som leder en mobb til gale handlinger. Retorikk er farlig i hendene på slike personer. I dette tilfellet ser det virkelig ut til at mange amerikanere tror at valget ble stjålet fra dem – uten at jeg har sett noe forsøk fra Trumps side på å belegge dette. Det er heller ikke nødvendig for en demagog – han kan forføre folket ved sine talegaver alene. Slik kan folket – populus på latin – bli til ‘pøbel’, et ord som har gått via fransk ‘peuple’.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production