Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kritisk nestekjærlighet

Nestekjærlighet og barmhjertighet i politikken leder til krenkelse av borgerne. Denne polemiske påstanden fremmet filosofen Jens Saugstad i Klassekampen (6. oktober), som reaksjon på politisk press på regjeringen om å ta imot asylsøkere fra leiren Moria på Lesvos. Til Saugstads resonnement svarte jeg at det snarere er det motsatte, nemlig fravær av medfølelse eller nestekjærlighet i politiske overveielser som legger veien åpen for etisk kritikkverdige forsømmelser, og overgrep (10. oktober).

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production