Du kan bla til neste sideBla med piltastene

For land som har fred som et viktig varemerke, er det påfallende mye bruk av militære midler.

Når krig blir hverdag

MILITÆRT NÆRVÆR: En norsk Isaf-soldat i Faryab-provinsen i Nord-Afghanistan i 2006. De siste 30 årene har Danmark, Sverige og Norge – land som gjerne har fred som merkevare – deltatt i et stort antall utenlandsoperasjoner: fra Balkan til Afghanistan, Libya, Syria, Irak og Sahel-området. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB

I høst redigerte en dansk kollega (Jakob Dreyer) og jeg et dansk-norsk spesialnummer av Tidsskriftet Internasjonal Politikk. Temaet var skandinavisk militæraktivisme.

Denne teksten er basert på et redigert fokusnummer av Internasjonal Politikk, utgitt desember 2020. Bidragene er gratis tilgjengelige på nett.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production