Du kan bla til neste sideBla med piltastene

«Den utbredte oppfatningen om at utvikling og forskjeller i utvikling må forklares av sosiale variabler, eller av sosiale fenomen som kan forklares med andre sosiale variabler, er etter min mening reduksjonistisk.»

Professor Terje Tvedt i Morgenbladet 4. desember
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production