Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Frisør fikk null i koronastøtte etter mammapermStordalen har fått 240 millioner

Skreddersydd for de store

VINGEKLIPPET: Frisør Maria Huus klipper Simen Johannessen, fast kunde gjennom ni år. De fleste stamkundene arbeider i nærheten av salongen på Grønland i Oslo.

FORSKJELL: Stordalen-hotell slo fjorårets juliomsetning, men fikk koronastøtte. Tap grunnet mammaperm i 2019 ga avslag for frisør.

Det Petter Stordalen-eide Strawberry-konsernet har fått mer i krisestøtte enn noen annen under koronakrisa.

Siden mars har regjeringen betalt ut over sju milliarder kroner i subsidier til selskaper som har opplevd sviktende omsetning.

På det meste har Stordalens selskap Strawberry Group AS håvet inn 48,7 millioner kroner i måneden gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet.

Men også i måneder hvor konsernet har tjent for mye til å få koronastøtte, har Stordalen fått sine subsidier. Det har konsernet fått ved å i stedet søke om støtte til underselskaper som går i minus.

Resultatet er at familien Stordalens hotellkonsern troner øverst på lista over dem som har fått koronastøtte. Men for bedriftseiere som ikke råder over et stort forretningsimperium, er virkeligheten en ganske annen.

Maria Huus hadde, til forskjell fra Stordalen og Hurtigruten, ingen direktelinje inn i regjeringsapparatet da støtteordningene ble til. Huus er daglig leder og medeier av Hårcompagniet på Grønland i Oslo.

– Vi ber ikke om å få dekket stort mer enn husleia, sier hun.

I fjor gikk imidlertid Hårcompagniet med underskudd fordi Huus selv var i svangerskapspermisjon. Dermed endte søknaden om koronakompensasjon med avslag.

– Vi ble pålagt å stenge i seks uker, sier Huus.

Mammaperm straffet seg

Selv om salongen fikk mulighet til å permittere de ansatte, skulle husleia på 33.000 kroner i måneden fortsatt betales. Det samme gjaldt innbetalingene til pensjonskassa.

For å dekke disse utgiftene, søkte Hårcompagniet på kompensasjonsordningen for næringslivet. Skatteetaten ga dem avslag.

Både i 2017 og 2018 gikk salongen med overskudd. Men i 2019 gikk Huus ut i svangerskapspermisjon i seks måneder. Det gikk utover bunnlinja, og året endte med tap.

– Det blir på en måte kvinnekamp også, dette, sier Huus.

«Vi ble pålagt å stenge i seks uker»

MARIA HUUS, HÅRCOMPAGNIET

Underskuddet i fjor hadde vært større enn det Skatteetaten mente kunne regnes som «faste, uunngåelige utgifter», og dermed falt ikke Hårcompagniet innunder ordningen.

Huus synes det er provoserende og urettferdig at Strawberry-konsernet har fått så mye.

– Det viser hvor skeivt det er, sier frisøren.

Støtte på forskjellige nivåer

– Jeg har ikke noe imot Stordalen, altså, forsikrer forsker ved Samfunn- og Næringslivsforskning ved Norges Handelshøyskole Ole-Andreas Elvik Næss.

Fordi Strawberry har fått mest, er det likevel det konsernet forskeren trekker fram når han skal vise hvordan støtteordningene favoriserer de rike og mektige.

Gjennom mars, april, mai og juni søkte Strawberry om støtte gjennom kompensasjonsordningen basert på hvordan det hadde gått på konsernnivå. Da møtte de ordningens krav om et omsetningsfall på 30 prosent.

I juli, derimot, hadde konsernet en god måned. Dermed endret Strawberry strategi og valgte å søke for enkelthoteller i stedet.

Det gir en fordel små bedrifter bestående av ett enkelt selskap ikke har. Man kan ikke få kompensasjon for den drifta som går dårlig, hvis den ikke er skilt ut i et eget selskap.

– En restaurant kan ikke si at «i juli vil vi bare ha støtte for inneserveringen», selv om alle sitter ute, sier Næss.

Seks millioner til the Hub

Blant Stordalen-hotellene som mottok støtte for juli, finner vi The Hub, som ligger på Jernbanetorget i Oslo.

– The Hub hadde en bra julimåned. De hadde 25 millioner i omsetning, og det er mer enn de hadde i juli 2019. Det er veldig vanskelig å tenke seg hvorfor i alle dager de skulle få støtte, sier Næss.

Hotellet åpnet i fjor og var i full drift fra juni.

– Tallene hotellet la inn i søknaden, antydet at hotellet ville ha tjent 97 millioner kroner hvis det ikke var for korona. Det er fem ganger så mye som i fjor, sier Næss.

Han påpeker at den gjennomsnittlige omsetningen i 2019 var den samme som i januar og februar 2020. Derfor mener forskeren at det høye beløpet ikke er troverdig.

– Det er sikkert lov, men det føles veldig som misbruk av systemet, sier Næss.

Ordningen skulle egentlig hjelpe vekstbedrifter, forteller han videre.

– Hvis du har 100 ansatte nå, men hadde 20 i fjor, skal ordningen ta hensyn til det, sier Næss.

The Hub passer ikke inn i denne kategorien, mener han.

– Bare på det hotellet aleine tjente selskapet seks millioner. Det er veldig få enkeltutbetalinger som er så store under denne ordningen.

12.400 prosent vekst

Dersom omsetningen for de to første månedene i 2020 var 50 prosent høyere enn i januar og februar 2019, ville Skatteetatens modeller regne med at omsetningen i juli 2020 foruten korona ville vært 50 prosent høyere enn i juli 2019.

I begynnelsen av 2019 hadde imidlertid ikke The Hub åpnet, selv om det eksisterte som selskap. Den beregnede veksten ble dermed på 12.400 prosent.

Den maksimale veksten ordningen tok hensyn til, var 400 prosent, så den koronafrie juli-inntekten til The Hub ble dermed beregnet til fem ganger det hotellet tjente i juli 2019.

Ordningen som gjelder fra september, tar ikke hensyn til vekst.

«Utfordrende eksempel»

Administrerende direktør i Nordic Choice Hotels Torgeir Silseth avviser at de har kommet spesielt godt ut av ordningen.

Nordic Choice Hotels har ansvaret for Strawberry-konsernets hotelldrift.

Når det kommer til The Hub, har de bare lagt inn de tallene Skatteetaten har bedt om, skriver Silseth i en e-post til Klassekampen. The Hub er dessuten «et utfordrende eksempel», blant annet på grunn av tidspunktet for åpningen.

«Det finnes sikkert enkelteksempler som er i vår favør, men overordnet så avkortes vi ganske kraftig på grunn av konsernets størrelse og ned på hotellnivå er det også mange eksempler hvor vi kommer dårligere ut på grunn av innretningen», skriver Silseth.

Støtte utover 30 millioner kroner i måneden reduseres med 50 prosent. Silseth mener at det «i praksis gjør at våre arbeidsplasser er ‘mindre verdt’ enn i mindre selskap og konsern».

«Vi håper alle selskap som gikk veldrevne og sunne inn i koronakrisen får hjelpen de trenger til å komme seg gjennom krisen», skriver Silseth.

MINDRE: Finansminister Jan Tore Sanner (H) har fått fullmakt fra Stortinget til å stramme inn krisestøtta til de aller største konsernene. 8 © FOTO: TOM HENNING BRATLIE
DELER UT: Kulturminister Abid Q. Raja forsvarer overfor VG «hver eneste krone» regjeringen har brukt på krisestøtte til kulturen. FOTO: SIV DOLMEN
KRISERAMMET: Hotellkonge Petter Stordalens imperium vakler. Han har fått mye penger fra staten for å redde konsernet sitt. Klassekampens gjennomgang viser at Stordalen har fått over 50.000 kroner per arbeidsplass i konsernet. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Samling

Krisemilliardene

Staten har delt ut 8 milliarder kroner til koronarammede bedrifter. Klassekampen følger pengene – i hvilke lommer havner de?

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production