Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Til tross for korona

PAPIR OG STRIE: Papirservietter var utgangspunktet for Martin Sæthers vittig titulerte utstilling «Min strie» på Femtensesse – et kjærkomment tilskudd til Oslos kunstscene i 2020. FOTO: ISTAN VIRAG, GJENGITT MED TILLATELSE FRA FEMTENSESSE OG KUNSTNEREN

Bak stengte museer finnes et norsk kunstliv som fortsetter å utvikle seg.

En av de siste utstillingene jeg så i år, opplevdes som særlig velkommen. Ikke bare besto den av sjarmerende verk laget av en for meg ukjent ung kunstner, Martin Sæther. Den vittig titulerte «Min strie» ble vist i et galleri som hadde trosset tidens ånd og åpnet i Oslo i koronaåret 2020.