Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ledig tid

  • At dagens regjering har bestrebet seg for å ta imot så få flyktninger som mulig, er en kjent sak. Nå er de 50 flyktningene fra Moria-leiren i Hellas likevel plukket ut og vil komme til Norge i løpet av et par måneder. Vedtaket om å ta imot familiene kom etter at leiren brant i september, og det ble nærmest umulig ikke å gjøre noe. Likevel begrenset Norge seg til knappe 50 personer, så noen storstilt dugnad er det ikke snakk om. Dagens mindretallsregjering er avhengig av Fremskrittspartiet for å få gjennom sine budsjetter, og i budsjettforhandlingene er verdens flyktninger forhandlingskort. Selv om det knapt nok ankommer noen asylsøkere til landet om dagen, har det vært liten vilje til å ta imot flere flyktninger gjennom kvotesystemet eller for å avhjelpe Hellas.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production