Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Norden har blitt et springbrett for amerikanske militæroperasjoner.

USAs spydspiss

ØVELSE: Finske soldater på den flernasjonale vinterøvelsen Northern Wind 19 i Norrbotten i Sverige. Det var etter at Russland annekterte Krimhalvøya at Sverige og Finland inngikk en rekke forsvarsavtaler med USA og europeiske Nato-land, skriver artikkelforfatteren. FOTO: OLE-SVERRE HAUGLI, FORSVARET

Fra å være buffer mellom USA og Sovjetunionen på 1980-tallet er Norden i dag Natos viktigste front. Ikke bare i forsvaret av Europa, men i forsvaret av sikkerhetsgarantisten selv: USA.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production