Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Skal sikre at alle har et hjem

PLIKT: Om lag 179.000 mennesker anses som vanskeligstilte på boligmarkedet. I går sendte regjeringen en ny lov på høring. Den skal klargjøre kommunenes ansvar for det boligsosiale arbeidet og vil gi fylkesmannen ansvar for å føre tilsyn med kommunen. De som har rett på bistand, er folk som enten står uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin eller bor i uegnet bolig eller bomiljø. Rundt 4000 mennesker er bostedsløse. Ifølge lovforslaget skal kommunen ta boligsosiale hensyn i planleggingen og ha oversikt over boligbehovet til vanskeligstilte, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.©NTB