Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Når loven blir ansett som antiislamsk

I Klassekampen 20. november ønsker Ulrika Mårtensson å nyansere min fremstilling av den islamske Hanafi-lovskolen i kronikken jeg skrev om Taliban og kvinners rettigheter. Mitt formål har ikke vært å fremstille Hanafi-skolen som spesielt restriktiv. Snarere har det vært å påpeke – basert på nyere afghansk rettshistorie og politikk – de sannsynlige konsekvensene av to krav som det er godt mulig Taliban vil fremme i fredsforhandlingene. Mårtensson viser til at det fins en lang tradisjon hvor Hanafi-jurister har produsert skrevne lover. Det er helt riktig. Også i Afghanistan har dette blitt gjort de siste hundre årene. Men mange dommere, særlig de med bakgrunn i islamske studier slik som Taliban, har framholdt retten til å gå utover det skrevne lovverket og dømme ut ifra islamsk lov. Så sent som i 2010 stadfestet landets høyesterett at kvinner som «rømmer» hjemmefra skal straffeforfølges fordi de begår en forbrytelse mot sharia, selv om dette ikke er en straffbar handling ifølge lovverket.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production