Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvordan er det for verdens kvinner å ha menstruasjon under pandemien?

Mens-fattigdommen

JENTERS PROBLEM: Hver dag er det 800 millioner som menstruerer i verden, og det anslås at 500 millioner lever i såkalt mens­fattigdom. Det vil si at man ikke har råd til produkter som bind, tampong, truseinnlegg eller menskopp. For å bøte på dette deler flere skoler i Kenya ut gratis bind til jenter. Her venter en gjeng jenter på å få utdelt bind i Kibera-slummen i Nairobi i sommer. FOTO: FREDRIK LERNERYD, AFP/NTB
FREDRIK LERNERYD

I likhet med andre kriser kaster covid 19-pandemien lys over hvordan både nasjoner og verdenssamfunnet er skrudd sammen. Den innebærer også at sosiale ulikheter og ulikheter mellom Nord og Sør blir forsterket, og man frykter med rette at vaksiner først går til dem med høyest kjøpekraft. Ikke uventet er for eksempel Norge med på de store farmasøytiske selskapenes vern om profitt og patenter. En annen inngrodd ulikhet handler – ikke overraskende – om marginalisering og diskriminering basert på kjønn.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production