Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Uenighet i SV om å regulere arbeidsinnvandring for å bekjempe sosial dumping:

Grensekontroll splitter SV

FOR: SV-nestleder Kirsti Bergstø, her sammen med partileder Audun Lysbakken på landsmøtet i fjor, har ledet programkomiteens arbeid med nytt arbeidsprogram. Hun støtter muligheten til å regulere arbeidsinnvandringen. FOTO: ODIN JÆGER

SPLID: Flertallet i SVs programkomité åpner for å regulere arbeidsinnvandringen. Det får partimedlemmer til å protestere.

I går la SV fram utkastet til sitt nye arbeidsprogram for neste stortingsperiode. Blant de 22 punktene i programmet hvor det er tatt ut dissens, finnes et nytt forslag om å regulere arbeidsinnvandringen til Norge.

Flertallet i programkomiteen står bak følgende formulering: «SV vil vurdere å midlertidig regulere arbeidsinnvandringen dersom særlig stort tilbud av arbeidskraft vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping».

Et mindretall ønsker å stryke punktet. Kirsti Bergstø, som er nestleder i partiet og leder programkomiteens arbeid, sier til Klassekampen at en slik regulering kan vise seg å være nødvendig.

– Dette handler om å bruke mulighetene vi har i dag til å kunne regulere arbeidsinnvandringen i perioder med et særlig høyt press på arbeidsmarkedet, der det er vanskelig å ha effektive grep mot sosial dumping, sier Bergstø.

Bemanningsbransjen først

Bergstø sier at man ikke trenger å vente med å si opp EØS-avtalen, som SV ønsker, for å kunne regulere arbeidsinnvandring. Det kan være nødvendig i perioder med særlig høyt press på arbeidsmarkedet, mener hun.

I programutkastet er en avvikling av bemanningsbransjen hovedgrepet SV foreslår i kampen mot sosial dumping.

– Bemanningsbransjen fungerer i dag som et hinder for et sosialt arbeidsliv, sier Bergstø og legger til:

– Mange som er tilknyttet bemanningsselskap, risikerer å miste nye oppdrag dersom de er fagorganiserte. Det er et grunnleggende problem.

«Det er helt feil retning å gå for venstresida»

KARI ELISABETH KASKI, SV

Hun mener likevel at det kan være behov for å også regulere arbeidskraftimport, og forteller at hun tok til orde for dette under flyktningkrisa for et par år siden.

– Jeg tok til orde for det da, fordi summen av både nye mennesker som skulle delta i arbeidslivet og arbeidsinnvandring, kunne føre til et stort press, der man ender med å underby hverandre, sier Bergstø.

– Er ikke dette et kontroversielt forslag for et solidaritetsparti som SV?

– En mulig regulering kan gjøres på flere måter. Det som er viktig for SV, er å drive faglig kamp og forbedring av arbeidsvilkår gjennom organisering og samhold blant arbeidsfolk, uavhengig av opprinnelsesland. Men det betyr ikke at man bør utelukke behovet for regulering.

– Mener dere at arbeidsinnvandrere truer arbeiderklassen i Norge?

– Det er ikke arbeidsinnvandrere som truer arbeiderklassen i Norge. Det er det totale frislippet av bemanningsbransjen, og mangelen på regulering og beskyttelse, som er en trussel mot arbeidsfolk i dag, sier Bergstø.

– Et solidaritetsspørsmål

Blant dem som står på dissensen om å stryke punktet, er Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.

– Jeg synes det er helt feil retning å gå for venstresida, sier Kaski.

Hun mener sosial dumping må bekjempes gjennom å organisere de som kommer til Norge, og reversere endringene i arbeidsmiljøloven – ikke gjennom å begrense innvandringen.

– For meg er dette et solidaritetsspørsmål. Vi skal ikke skape et A- og B-lag. Vi skal ha et godt og trygt, organisert arbeidsliv, uavhengig av om du kommer fra Polen eller er norsk, sier Kaski.

Hun legger til at utgangspunktet til flertallet som ønsker å kunne regulere arbeidsinnvandring, og mindretallet som ikke gjør det, er likt: Man må bekjempe sosial dumping i arbeidslivet.

– Så er det ulike veier å komme seg dit. Det er kanskje også ulike syn på hva vi som parti skal vektlegge aller mest. For meg er det det solidariske, utadvendte og internasjonale. Da er ikke stengte grenser veien å gå, sier Kaski.

Andreas Sjalg Unneland, som er Sosialistisk Ungdoms representant i programkomiteen, mener også at punktet bør strykes.

– Det er ikke arbeidsinnvandring i seg selv som er et problem, men sjefer og folk som utnytter arbeidskraft for å presse ned lønninger.

Også han presiserer at partiet er enige om essensen, men han synes å regulere innvandringen er en «uriktig situasjonsbeskrivelse og feil medisin på problemet».

– Hva er riktig medisin?

– Å styrke rettighetene til arbeidstakere i Norge og arbeidsinnvandrere. Det er aldri et problem at folk kommer hit og søker lykken eller vil arbeide.

Git: master, Env: production, Sanity: production