Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sametingspresidenten tar hardt oppgjør med staten og vindkraftindustrien:

Samefolket trues av staten

I SAMME BÅT? Sametingspresident Aili Keskitalo kritiserer at staten «ofrer samiske interesser for klimaet» når de støtter vindkraftnæringen i en historisk rettssak. Her viser hun statsminister Erna Solberg elva Karasjohka i 2015. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB

PRESSET: Sametingspresident Aili Keskitalo reagerer på at staten tar stilling mot samer i vindkraftstrid i Trøndelag. – Vindkraft er blitt en trussel mot samer som urfolk, sier hun.

I sommer ble det klart at Fosen Vind er dømt til å betale seks sørsamiske reindriftsfamilier på Fosen 85,5 millioner kroner i erstatning. Lagmannsretten mener etableringen av Storheia vindpark i Fovsen-Njaarke reinbeitedistrikt har ødelagt vinterbeitet til reinen for all framtid.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production